Wordt sociaal beleid de harde kern van het lokale beleid?

Filip De Rynck kadert en fileert de trends in sociaal beleid. Zijn perspectief is daarbij (veel) breder dan de nakende inkanteling van OCMW's in gemeenten. Hij pleit voor een ruimere blik en argumenteert dat de verzorgingsstaat vervangen wordt door de verzorgingsstad: in de aanpak van zorg, armoedebestrijding, migratie, enzovoort wint het lokale niveau duidelijk aan belang. Maar tegelijk staat het publiek initiatief ter discussie en worden publieke diensten geprivatiseerd. Waar liggen dan de hefbomen voor bestuurders die in het sociaal beleid – lees lokaal beleid - het verschil willen maken?

 

 

“Lokale besturen zijn publieke sociale ondernemers die een breed zorgaanbod organiseren op maat van de lokale behoeften. Ze corrigeren de markt en vullen ze aan.” Het is een van de zeven stellingen uit het lokale manifest voor Moedige mensen, gepubliceerd op de Trefdag Sociaal. Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit Gent, gaf commentaar bij elke stelling.

In dit filmfragment houdt de hoogleraar een interessant betoog over het behoud van publieke zorg.

HERBEKIJK de volledige presentatie hier.

De lezing van Filip De Rynck zorgde voor heel wat reacties bij de deelnemers. Op Twitter bleven de tweets dan ook niet uit. We hebben er enkele voor je hieronder verzameld.

   

     

      

        

 

Dus kunnen we besluiten:

 

 

 

TERUG