Publicaties

Nieuwsbrieven

Per thuiszorgdienst maken wij een maandelijkse nieuwsbrief op. Wil je deze ontvangen, stuur dan een mailtje naar netwerkthuiszorg@vvsg.be met de mededeling: inschrijven nieuwsbrief dienst gezinszorg, logistieke dienst of lokaal dienstencentrum. Op de deelsite kan je je bij 'nieuws' inschrijven voor de e-zine.

 

Artikels Lokaal                                                   Tips & Tools

In Lokaal verschijnen diverse artikels                   In deze nota's stellen we antwoorden
om de thuiszorg verder te inspireren.                  voor op concrete situaties.               

http://www.netwerkthuiszorg.be/lokaal-0                                                           

Andere publicaties

Zelfevaluatie DGAT & Lokale dienstencentra          Gids Woonzorg

                                                    

      

VISIEr

Cahier

Aanwezigheidsbeleid                      Bijdragebepaling                             Beroepsgeheim

in de Woonzorg                              in de gezinszorg                              in de woonzorg

                                                                                     

Klik op de publicaties voor meer informatie.