VISIEr

 
De lokale dienstencentra moeten zich opmaken voor de uitdagingen van de toekomst! Op welke wijze ‘het’ lokaal dienstencentrum zich hierop moet voorbereiden, is echter moeilijk eenduidig te bepalen. Daarom bieden we in dit spel enkele inspiratiepunten aan om de visie en doelstellingen binnen je eigen lokaal dienstencentrum verder vorm te geven. Op deze manier kan je bepalen waar je als lokaal dienstencentrum op wil inzetten. Nieuwe lokale dienstencentra kunnen VISIEr gebruiken om een visie uit te werken. Actieve lokale dienstencentra kunnen deze oefening gebruiken om de bestaande missie en visie kritisch te bekijken en de richting te bepalen voor de toekomst.
 
Je kan dit visiespel op je eentje spelen maar misschien is het veel waardevoller om dit samen te doen met je team, met de centrumraad, de vrijwilligers, de gebruikers van het dienstencentrum, de thuiszorgdiensten, de seniorenraad, … Betrek ook je bestuur en de leden van het managementteam zoveel mogelijk. Bovendien kan het heel interessant zijn om in verschillende groepen dezelfde stellingen te bespreken. Op die manier kunnen verschillen tot boeiende discussies leiden!
 
Dit spel werd verdeeld onder de deelnemers van de ROP's voor lokale dienstencentra.
Een (extra) spel bestellen kan via netwerkthuiszorg@vvsg.be of je kan de spelfiches (pdf) downloaden.