Publicaties

Nieuwsbrieven

Per thuiszorgdienst maken wij een maandelijkse nieuwsbrief op. Wil je deze ontvangen, dan kan je dit doen door dit inschrijvingsformulier aan te vullen. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar netwerkthuiszorg@vvsg.be.

 

Artikels Lokaal                                                   Tips & Tools

In Lokaal verschijnen diverse artikels                   In deze nota's stellen we antwoorden
om de thuiszorg verder te inspireren.                  voor op concrete situaties.               

http://www.netwerkthuiszorg.be/lokaal-0                                                           

 

Reorganisatie van zorg

Sommige besturen buigen zich over de (re)organisatie van de zorg in hun gemeente. Wat doen we met de gezinszorg, de poetsdienst, de ouderenzorg,…? Blijven we dat zelf aanbieden? Brengen we deze diensten onder in een zorgvereniging? Doen we dit alleen of werken we hiervoor samen met andere besturen? Is privatisering van de dienst een optie?  Welke gevolgen heeft die beslissing voor de burgers van onze gemeente? 

De VVSG schreef een praktische handleiding over hoe je als bestuur weloverwogen zo'n beslissing neemt.

 

Zelfevaluatie DGAT & Lokale dienstencentra          Gids Woonzorg

                                                    

      

VISIEr

Cahier

Aanwezigheidsbeleid                      Bijdragebepaling                             Beroepsgeheim

                                   
Buurtgerichte zorg                      Vrijwilligersbeleid

              

Klik op de publicaties voor meer informatie.

 

 

Waarderingsbeleid

Zegen of vloek

 

 

 

 

 

 

visietekst Brugfunctie