Inloggen

Op deze site zijn er 3 deelsites voorzien voor de diverse thuiszorgdiensten. Eén voor de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, één voor de logistieke diensten en één voor de lokale dienstencentra. Op deze deelsites staat diverse informatie omtrent beleid en regelgeving, voorbeelddocumenten, werkinstrumenten of mini-vormingen.

Openbare thuiszorgdiensten kunnen een wachtwoord krijgen na registratie via deze link.

Ben je het wachtwoord kwijt, dan kan je via deze link en nieuw wachtwoord aanvragen.

Inloggen:

- Deelsite diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg

- Deelsite lokale dienstencentra

 

Heeft u vragen over het gebruik van deze website? lees meer