Vernieuwende praktijken voor een zorgzame buurt

Vermaatschappelijking van zorg focust op een verschuiving binnen de zorg waarbij ingezet wordt op de integratie van de zorg in de samenleving. Hoe kan je het lokaal sociaal kapitaal mobiliseren om deze vermaatschappelijking waar te maken en kwetsbare groepen vooruit te helpen? Op welke manier kunnen we 'zorgzame buurten' creëren en de buurt inzetten om voor ieder de zorg te garanderen die hij of zij nodig heeft?

De deelnemers aan deze sessie konden bij diverse praktijktafels luisteren naar het verhaal van diverse lokale besturen.

 

Praktijken

•Zorgcoachen Mechelen: Het OCMW van Mechelen werkt met zorgcoaches. De zorgcoaches zijn maatschappelijk werkers die werken vanuit het LDC voor de buurt waarin het LDC gevestigd is en zijn eerste aanspreekpunt voor alle vragen die met thuiszorg te maken hebben.

Mobiel dienstencentrum: Deerlijk kiest er voor om niet één centraal dienstencentrum uit te bouwen, maar om te werken met een mobiel dienstencentrum. Er worden kleinschalige activiteiten op wijkniveau georganiseerd. Deerlijk komt naar de mensen toe met het mobiel dienstencentra.

Mobiel zorgdorp: In Londerzeel doet het mobiel zorgdorp de verschillende deelgemeenten van aan. In drie bussen – de valbus, de zorgbus en de mammobiel – kunnen Londerzeelnaren terecht voor informatie en tips over gezondheid.

Slaatje praatje: Het OCMW van Berlare, Laarne, Waasmunster, Wichelen  en Buggenhout sloegen de handen in elkaar voor de opstart van een mobiele sociale kruidenier. De mobiele kruidenier strijkt tweewekelijks neer in elke gemeente en combineert betaalbare gezonde voeding met ontmoeting.

•Samentuin: LDC Den Drossaert in Antwerpen versterkt de samenhang in de buurt in een samentuin, een ontmoetingsplek waar iedereen met groene vingers en zin om samen te zijn terecht kan.

•Buren voor mekaar: Het OCMW van Hoegaarden investeert sinds jaren in een netwerk van vrijwilligers die mensen uit de buurt in kleine zaken ondersteunen. De coördinatie wordt opgenomen door het OCMW.

•Buurthuis Herselt: Het OCMW van Herselt hielp bij de uitbouw van een buurthuis in een sociale woonwijk in een deelgemeente van Herselt. Waar de werking bij de opstart gedragen werd door het OCMW, is dit inmiddels uitgegroeid tot een bruisend buurthuis volledig gedragen door de buurtbewoners zelf.

•Zottegem Zorgt: Zottegem heeft een intense samenwerking tussen publieke en private partners opgezet om het zorgaanbod in Zottegem op elkaar af te stemmen en gezamenlijk activiteiten te organiseren rond zorg.

•Zonder Zulle: Met het provinciaal Impulsproject "Zonder zulle" wil het OCMW van Hooglede nieuwe ontmoetingskansen organiseren op de gemeente. Met het project wil het OCMW oude en nieuwe inwoners ontmoetingskansen aanbieden en daarbij  veel aandacht besteden aan  participatie van bewoners en netwerkvorming.

•Woonzorgnetwerk Brugge: Het woonzorgnetwerk is een vertaling van het toekomstmodel van buurtgerichte zorg in Vlaanderen en Brussel. Het verhaal wordt verteld vanuit Brugge. Buurtgerichte zorg in de praktijk.

 

 

TERUG