Een lokaal dienstencentrum, iets voor jouw gemeente?

Door in te zetten op diverse thema’s realiseert een lokaal dienstencentrum jaarlijks heel wat doelstellingen. Netwerk Thuiszorg organiseerde in 2017 hierover een bevraging bij ongeveer 100 openbare erkende lokale dienstencentra. De resultaten van deze bevraging lees je hier.